SATIŞ SÖZLEŞMESİ

a. "ALICI KULLANICILAR" : ALICI KULLANICILAR", gamebiyo.com "Internet Sitesi" ne üye olarak "FIRMA" ile yalnızca ürün satın alma konusunda anlaşmış bulunan kullanıcılardır. "ALICI KULLANICILAR" in "Internet Sitesi"nde teshir edilen ve satın alacakları ürünler "Internet Sitesi" nde "FIRMA" stoklarıyla, "FIRMA" in teknolojik ve sınaî imkânlarıyla sınırlıdır. Siparişler, gamebiyo.com "Internet Sitesi" de görünen fiziki-görsel durumlarından farklılıklar gösterebilir, siparişler FIRMA stoklarıyla sınırlıdır. "ALICI KULLANICILAR" gamebiyo.com "Internet Sitesi" nin adi basta olmak üzere, bu sitede teshir edilen ürünlerin, yazı, resim ve tasarımların ve "Internet Sitesi" nin isleyiş sisteminin bütün Softanka Yazılım Limited Şirketi şirketine ait olduğunu, yukarıda zikredilenlerle birlikte, "FIRMA" e ait olan hiçbir hak konusunun izinsiz kullanılmayacağını peşinen kabul etmektedir. Bu hak veya hakların izinsiz kullanımı halinde "FIRMA" derhal yasal takibat başlatır ve kullanıcının üyeliği askıya alınır. "ALICI KULLANICILAR" gamebiyo.com "Internet Sitesi" ne sipariş vererek, sipariş verdiği ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme seklini ve teslimata ilişkin ön bilgileri peşinen kabul ve teyit etmektedir. "ALICI KULLANICILAR" gamebiyo.com "Internet Sitesi" den kredi kartı ile sipariş verebilirler. Siparişin "FIRMA" tarafından değerlendirilmeye alınma zamanı siparişin verilme zamanı değil, ürün bedelinin tüm vergiler toplamının kredi kartından tahsilâtının yapıldığı andır. Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 / IV uyarınca gamebiyo.com "Internet Sitesi"nden sipariş veren "ALICI KULLANICILAR" in satın aldıkları mallarda EPİN ürünü olduğunu için vazgeçme hakları bulunmamaktadır. "ALICI KULLANICILAR" in siparişleri kendilerine e-posta adresi vasıtası ile teslim edilir. “ALICI KULLANICI” e-posta adresini doğru girmekle yükümlüdür. E-posta adresinden kaynaklanan hatalardan “FIRMA” sorunlu tutulamaz.